فایل ورد اثرات استات سرب طي دوره تکويني پس از تولد بر مخچه موش هاي صحرايي نر: ارزيابي بافت شناسي و رفتاري

لینک دانلود

 فایل ورد اثرات استات سرب طي دوره تکويني پس از تولد بر مخچه موش هاي صحرايي نر: ارزيابي بافت شناسي و رفتاري دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثرات استات سرب طي دوره تکويني پس از تولد بر مخچه موش هاي صحرايي نر: ارزيابي بافت شناسي و رفتاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثرات استات سرب طي دوره تکويني پس از تولد بر مخچه موش هاي صحرايي نر: ارزيابي بافت شناسي و رفتاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثرات استات سرب طي دوره تکويني پس از تولد بر مخچه موش هاي صحرايي نر: ارزيابي بافت شناسي و رفتاري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانش و تندرستي

تعداد صفحات :9

مسمومیت حاد یا مزمن حیوانات و انسان ها با سرب حتی با غلظت پایین به خوبی شناخته شده است. همچنین بررسی های اخیر نشان داد که مغز در حال تکوین نیز آسیب پذیری ویژه ای نسبت به مسمومیت عصبی با سرب دارد. از آنجا که تکوین مخچه تا مدتی پس از تولد ادامه می یابد، این مطالعه با هدف تاثیر سرب بر ساختار بافتی قشر مخچه و رفتارهای حرکتی موش های صحرایی طی دوره تکوینی پس از تولد طراحی گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی نوزادان نر موش های صحرایی به تصادف به دو گروه کنترل (n=10) در معرض سرب (n=10) تقسیم شدند. گروه در معرض سرب، استات سرب را با دوز 8mg/kg ز روز اول تا 21 روز پس از تولد روزانه یک بار به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. مطالعات رفتاری شامل آزمون های روتارود و open field در روزهای 33-31 پس از تولد و مطالعات بافتی بعد از پایان آزمون های رفتاری در روز 33 انجام گرفت.نتایج: تیمار با سرب موجب اختلال در اجرای آزمون روتارود در جلسات 1، 2 (p<0.01) و 4، 6 (p<0.05) گردید. همچنین سرب باعث اختلال در فعالیت های حرکتی و جستجوگرانه حیوانات گردیده به طوری که تعداد مربع های پیموده شده (p<0.05) و تعداد ایستادن ها (p<0.05) در آزمون Open field به طور معنی داری کاهش یافت. نتایج حاصل از مطالعات بافتی نیز نشان داد که تعداد سلول های پورکنژ به میزان قابل توجهی در گروه تیمار شده با سرب نسبت به کنترل کاهش می یابد ((p=0.001.نتیجه گیری: این نتایج پیشنهاد می کند که قرارگیری در معرض سرب طی دوره تکوینی پس از تولد، آثار سوء بر مخچه داشته و باعث اختلال در اجرای فعالیت های حرکتی و رفتار جستجوگرایانه موش های صحرایی می گردد.
كلید واژه: استات سرب، سلول های پورکنژ، تکوین پس از تولد، موش های صحرایی

توضیحات بیشتر