فایل ورد اثرات سطوح مختلف ويتامين C روي فاکتورهاي رشد بچه تاس ماهي سيبري (Acipenser baerii)

لینک دانلود

 فایل ورد اثرات سطوح مختلف ويتامين C روي فاکتورهاي رشد بچه تاس ماهي سيبري (Acipenser baerii) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثرات سطوح مختلف ويتامين C روي فاکتورهاي رشد بچه تاس ماهي سيبري (Acipenser baerii)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثرات سطوح مختلف ويتامين C روي فاکتورهاي رشد بچه تاس ماهي سيبري (Acipenser baerii)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثرات سطوح مختلف ويتامين C روي فاکتورهاي رشد بچه تاس ماهي سيبري (Acipenser baerii) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :12

وجود ویتامین ها برای ماهیان ضروری است. نیاز های مربوط به ویتامین ها در جیره تحت تاثیر اندازه، سن، میزان رشد، شرایط فیزیولوژیک، ترکیب غذایی جیره و... بستگی دارد. در این بررسی سطوح مختلف ویتامینC از نوع ال- آسکوربیل-2- پلی فسفات شامل: فاقد ویتامین C (تیمار1) و تیمارهای 2 تا 6 به ترتیب حاوی 100، 200، 400، 800 و 1600 میلیگرم ویتامین Cدر هرکیلوگرم غذا در سه تکرار و به مدت 8 هفته جهت پرورش تاس ماهی سیبری در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که وزن نهایی، فاکتور رشد روزانه و میزان ضریب رشد ویژه در تیمار800 میلی گرم در کیلو گرم ویتامین C نسبت به سایر تیمارها بیشتر بوده و اختلاف آماری معنی داری را نشان داد(P<0.05). اگرچه در فاکتورهای ضریب چاقی، وزن بدن، بازده پروتئین، بیوماس و طول نهایی اختلاف معنی داری وجود نداشت (P>0.05). اما بیشترین مقدار آنها در سطح 800 میلی گرم در کیلو گرم ویتامینC و کمترین مقدار آن در تیمار 100 میلی گرم در کیلوگرم ویتامینC با هم مشترک بودند. کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار800 میلی گرم در کیلوگرم ویتامینC و بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار 100 میلی گرم در کیلو گرم ویتامینC مشاهده گردید. که فاقد اختلاف معنی دار آماری بودند(P>0.05). با توجه به نتایج کسب شده و اندازه گیری شاخص های مختلف از نظر رشد و FCR می توان مناسب ترین سطح پیشنهادی ویتامینC را در محدوده وزنی و دمایی مورد آزمایش 800 میلی گرم در کیلوگرم ویتامینC در نظر گرفت که خصوصا می تواند در هفته های ابتدایی رشد موثر واقع گردد.
كلید واژه: ویتامین C، شاخص های رشد، تاس ماهی سیبری، Acipenser baerii

توضیحات بیشتر