فایل ورد پيش بيني نشانگان باليني در دانشجويان داراي تجربه شکست عاطفي بر اساس ساختارهاي شخصيتي: نقش تعديل کننده ي حمايت اجتماعي ادراک شده

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني نشانگان باليني در دانشجويان داراي تجربه شکست عاطفي بر اساس ساختارهاي شخصيتي: نقش تعديل کننده ي حمايت اجتماعي ادراک شده دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني نشانگان باليني در دانشجويان داراي تجربه شکست عاطفي بر اساس ساختارهاي شخصيتي: نقش تعديل کننده ي حمايت اجتماعي ادراک شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني نشانگان باليني در دانشجويان داراي تجربه شکست عاطفي بر اساس ساختارهاي شخصيتي: نقش تعديل کننده ي حمايت اجتماعي ادراک شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني نشانگان باليني در دانشجويان داراي تجربه شکست عاطفي بر اساس ساختارهاي شخصيتي: نقش تعديل کننده ي حمايت اجتماعي ادراک شده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانش و تندرستي

تعداد صفحات :18

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ساختارهای شخصیتی در پیش بینی نشانگان بالینی در دانشجویان دارای تجربه شکست عاطفی و نقش تعدیل کنندگی حمایت اجتماعی ادراک شده در این رابطه می باشد.مواد و روش ها: با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس نمرات افراد دارای تجربه شکست عاطفی در پرسش نامه های ضربه عشق، افسردگی بک و سلامت روان، 65 دانشجوی دارای نشانگان بالینی و 65 دانشجوی بدون نشانگان بالینی از دانشگاه های پیام نور تبریز، دانشگاه تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز انتخاب شدند و پرسش نامه های 6 عاملی شخصیت هگزاکو (Hexaco) و پرسش نامه حمایت اجتماعی ادراک شده (Multidimensional scale of perceived social support) را تکمیل کردند. تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS16 و LISREL8.54 و به روش آزمون تحلیل واریانس چندراهه (MANOVA) و تحلیل مسیر انجام شد.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه، از نظر ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.05) و حمایت اجتماعی نقش تعدیل کننده در بروز نشانگان بالینی بعد از شکست عاطفی دارد.نتیجه گیری: ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در روابط عاطفی هر فرد دخیل می باشد و نحوه برخورد با چالش های پیش رو در این نوع روابط را پیش بینی می کنند. بعد از شکست عاطفی، اگر خانواده بتواند فرزندان را با حمایت مستقیم و غیرمستقیم از این بحران خارج کند، فرد این داغدیدگی را به طور طبیعی می گذراند و نشانگان بالینی کمتر تداوم می یابد.
كلید واژه: تجارب اولیه، ویژگی های شخصیتی 6 عاملی، حمایت اجتماعی ادراک شده، شکست عاطفی

توضیحات بیشتر