فایل ورد بررسي فلزات سنگين (آرسنيک، سرب، کادميوم، کروم و نيکل) در عضله کفال پوزه باريک (Liza saliens) و ارزيابي خطر بهداشتي ناشي از مصرف آن براي انسان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي فلزات سنگين (آرسنيک، سرب، کادميوم، کروم و نيکل) در عضله کفال پوزه باريک (Liza saliens) و ارزيابي خطر بهداشتي ناشي از مصرف آن براي انسان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي فلزات سنگين (آرسنيک، سرب، کادميوم، کروم و نيکل) در عضله کفال پوزه باريک (Liza saliens) و ارزيابي خطر بهداشتي ناشي از مصرف آن براي انسان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي فلزات سنگين (آرسنيک، سرب، کادميوم، کروم و نيکل) در عضله کفال پوزه باريک (Liza saliens) و ارزيابي خطر بهداشتي ناشي از مصرف آن براي انسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي فلزات سنگين (آرسنيک، سرب، کادميوم، کروم و نيکل) در عضله کفال پوزه باريک (Liza saliens) و ارزيابي خطر بهداشتي ناشي از مصرف آن براي انسان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :20

از نظر بهداشتی ماهیان شاخص های زیستی مناسبی جهت سنجش میزان آلودگی فلزات سنگین در منابع آبی هستند. در مطالعه حاضر فلزات ارسنیک، کادمیوم، کروم، سرب و نیکل به علت خاصیت سمیتشان در بافت عضله ماهی کفال پوزه باریک به سبب نقش مهم در تغذیه انسان و لزوم اطمینان از سلامت آن مورد بررسی قرار گرفت. 6 عدد نمونه بوسیله تور صیادی طی نیمسال گرم سال از تالاب گمیشان جمع آوری شدند. در آزمایشگاه پس از هضم با اسید نیتریک غلیظ، کلیه فلزات با دو دستگاه جذب اتمی کوره گرافیکی و پلاسمای جفتی انتقالی اندازه گیری شدند. مقادیر میانگین و انحراف معیار فلزات ارسنیک، کادمیوم، کروم، سرب و نیکل به ترتیب 4.529±0.08, 15580±735.39, 12.935±1.806, 8.087±3.038 (میکروگرم بر کیلوگرم وزن خشک) بدست آمد. همبستگی بین طول، وزن و سن ماهی با فلزات تجمع یافته بوسیله نرم افزارMVSP از طریق ترسیم دندوگرام آنالیز خوشه ای بررسی شد که حاکی از وجود همبستگی مثبت و معنی دار (r=+0.84, +0.6) بین آنها بود. تنها در مورد دو فلز سرب و نیکل این همبستگی منفی (r=-0.72) بدست آمد. غلظت کلیه فلزات بجز سرب در نمونه ها پایینتر از استانداردهای بین المللی بود. ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مصرف این ماهی با محاسبه شاخص خطر انجام شد که مقادیر بدست آمده برای فلزات سرب و کادمیوم (1Hl>1) بیانگر احتمال اثرات ناسازگار بر روی سلامتی است. از نظر بهداشتی، بالا بودن میزان جذب روزانه نسبت به مقدار مجاز مرجع، پتانسیل خطر احتمالی را در اثر مصرف یک وعده از این ماهی معادل 190 گرم، با درنظر گرفتن نرخ جذب و نرخ دسترسی زیستی 100%، برای یک مصرف کننده بالغ نشان می دهد.
كلید واژه: کفال پوزه باریک، ارزیابی ریسک بهداشتی، عضله ماهی، شاخص خطر، فلزات سنگین، آبگیر گمیشان

توضیحات بیشتر