فایل ورد تنوع، تراکم و فراواني جمعيت سخت پوستان زئوپلانکتوني استخرهاي پرورش ماهيان گرم آبي شرق استان گلستان، شهر گنبدکاووس

لینک دانلود

 فایل ورد تنوع، تراکم و فراواني جمعيت سخت پوستان زئوپلانکتوني استخرهاي پرورش ماهيان گرم آبي شرق استان گلستان، شهر گنبدکاووس دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تنوع، تراکم و فراواني جمعيت سخت پوستان زئوپلانکتوني استخرهاي پرورش ماهيان گرم آبي شرق استان گلستان، شهر گنبدکاووس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تنوع، تراکم و فراواني جمعيت سخت پوستان زئوپلانکتوني استخرهاي پرورش ماهيان گرم آبي شرق استان گلستان، شهر گنبدکاووس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تنوع، تراکم و فراواني جمعيت سخت پوستان زئوپلانکتوني استخرهاي پرورش ماهيان گرم آبي شرق استان گلستان، شهر گنبدکاووس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :16

هدف از انجام این تحقیق مطالعه تنوع، تراکم و فراوانی جوامع سخت پوستان زئوپلانکتونی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان، شهر گنبدکاووس از خرداد تا آبان ماه سال 1390بود. طبق نتایج بدست آمده در طول دوره تحقیق تعداد 7 جنس مختلف شناسایی گردید، بطوری که 4 جنس آنها متعلق به گروه کوپه پودها و 3 جنس آن متعلق به گروه کلادوسراها بود. از جنبه تجزیه و تحلیل آماری هیچ اختلاف معنی داری بین میانگین لگاریتم تراکم نهایی جمعیت سخت پوستان زئوپلانکتونی استخرهای مختلف مشاهده نگردید (P>0.05) ولی در بین ماه های مختلف اختلاف معنی دار مشاهده گردید (P<0.05). بطوری که در ماه های خرداد و تیر دارای بالاترین تراکم بود ولی این تراکم در ماه های شهریور و آبان در کمترین کمیت خود بود. طبق نتایج بدست آمده جنس های Eucyclops sp.، Cyclops sp.، Daphnia sp.، .Diaphanosoma sp، Nauplius، .Chydorus spوThermocyclops sp. به ترتیب با 53، 16.5، 12، 11، 5.5، 1.5 و 0.5 درصد بیشترین و کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. ضریب همبستگی فاکتورهای آب و جوامع سخت پوستان زئوپلانکتونی حاکی از وجود همبستگی معنی دارای نیترات، فسفات و فسفر فسفات معادل -0.891، 0.939 و 0.968 با این جوامع زئوپلانکتونی بود. بر اساس نتایج بدست آمده جمعیت سخت پوستان زئوپلانکتونی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی تحت تاثیر مدیریت استخر، شرایط آب و هوایی، فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب و ماهیان پرورشی می باشد.
كلید واژه: تراکم، سخت پوستان، زئوپلانکتون، استخر پرورش ماهی، شرق استان گلستان

توضیحات بیشتر