فایل ورد ساخت و طراحي سامانه دارويي آهسته رهش آسيکلووير در مقياس نانو

لینک دانلود

 فایل ورد ساخت و طراحي سامانه دارويي آهسته رهش آسيکلووير در مقياس نانو دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ساخت و طراحي سامانه دارويي آهسته رهش آسيکلووير در مقياس نانو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ساخت و طراحي سامانه دارويي آهسته رهش آسيکلووير در مقياس نانو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ساخت و طراحي سامانه دارويي آهسته رهش آسيکلووير در مقياس نانو :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانش و تندرستي

تعداد صفحات :10

تحقیق حاضر به منظور توسعه سامانه های نوین آزادسازی دارو بر پایه نانو ذرات صورت گرفته است.مواد و روش ها: در این تحقیق با استفاده از پلیمر طبیعی کیتوزان، که به علت خاصیت زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری بالا یکی از مناسب ترین مواد برای استفاده در زمینه های دارورسانی می باشد، نسبت به تهیه ذرات در مقیاس نانومتر با استفاده از روش ژل شدن یونی اقدام شد. پارامترهای مطالعه شده در تعیین اندازه ذرات با استفاده از روش آماری دی اپتیمال، شامل غلظت دارو، نسبت غلظت کیتوزان به تری پلی فسفات و pH محلول دارو- پلیمر می باشند. جهت تعیین اندازه نانو ذرات حاصله از دستگاه پراکنش نور دینامیک، جهت بررسی شکل نانوذرات از میکروسکوپ الکترونی نگاره، برای بررسی ساختار تشکیل دهنده نانوذرات از طیف سنجی مادون قرمز و برای تعیین مقاومت حرارتی از آنالیز وزن سنجی حرارتی استفاده شد.نتایج: نانوذره بهینه با مشخصات اندازه ذره 132±3.24 نانومتر، پتانسیل زتای 32±87.2 میکرو ولت، شاخص توزیع اندازه ذرات برابر با 0.159±0.05 و میزان داروی بارگذاری شده 85±4.35 درصد به دست آمد. همچنین مطالعه رهایش آسیکلوویر در محیط آزمایشگاه میزان 17.81% در طول 48 ساعت را نتیجه داد.نتیجه گیری: نانوذرات آسیکلوویر تهیه شده در شرایط بهینه با اندازه کوچک و ساختار کروی شکل و همچنین پایداری حرارتی بالا، می توانند به عنوان حاملی مناسب برای مصارف دارو رسانی به کار روند.
كلید واژه: آسیکلوویر، رهایش کنترل شده، ژل شدن یونی، طراحی آزمایش، کیتوزان، نانو ذرات

توضیحات بیشتر