فایل ورد مطالعه تطبيقي همزماني فضا در نگارگري ايراني با نقاشي هاي پيکاسو در سبک کوبيسم

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه تطبيقي همزماني فضا در نگارگري ايراني با نقاشي هاي پيکاسو در سبک کوبيسم دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه تطبيقي همزماني فضا در نگارگري ايراني با نقاشي هاي پيکاسو در سبک کوبيسم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه تطبيقي همزماني فضا در نگارگري ايراني با نقاشي هاي پيکاسو در سبک کوبيسم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه تطبيقي همزماني فضا در نگارگري ايراني با نقاشي هاي پيکاسو در سبک کوبيسم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات تطبيقي هنر

تعداد صفحات :22

اصل همزمانی به معنای فضاسازی همزمان و نمایش فضاهای چندساحتی است که در آن فضاهایی با کیفیت های گوناگون باهم تداخل می یابند. همزمانی به نمایش فضاهای مختلف بدون توالی زمانی و مکانی به طور همزمان در یک تصویر اشاره دارد. اصطلاح همزمانی فضا درباره فضاسازی همزمان در نگارگری ایرانی و نقاشی های سبک کوبیسم مطرح شده است. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر شناخت ساختار تجسمی نمایش همزمانی فضا در نظام زیباشناختی نگارگری ایرانی در مقایسه با نقاشی های پیکاسو در سبک کوبیسم است. ازطریق این مطالعه آشکارمی شود که کاربرد اصطلاح همزمانی از دقت لازم برای معرفی ویژگی های فضا در نگارگری ایرانی بهره مند است یا نیست. برای تحقق اهداف مقاله پیش رو هم، جنبه های تشابه و تفاوت مفهوم و ساختار تجسمی همزمانی فضا در نگارگری ایرانی و نقاشی های کوبیستی پیکاسو بررسی شده است.روش تحقیق به کاررفته در این مقاله، توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است که با بهره گیری از آن مفهوم فضا و چگونگی نمایش ژرفا و عمق در دو نظام تصویری نگارگری ایرانی و نقاشی های کوبیستی پیکاسو ارزیابی شده است.نتایج پژوهش حاضر نیز بیانگر آن است که همزمانی فضا در دو نظام زیباشناختی یادشده در مفهوم و ساختار تجسمی، عناصر مشترک و متفاوتی با هم دارند. برای نمونه، در نگارگری، فضا فارغ از قیود محسوس مادی بوده و با عالم مثال پیوند دارد لیکن در نقاشی های پیکاسو فضا، وابسته به جهان محسوس مادی است. در نتیجه می توان دریافت که کاربرد اصطلاح همزمانی فضا برای توصیف فضای تجسمی نگارگری ایرانی از دقت کافی برخوردار نیست. چرا که این اصطلاح برای نخستین بار در توصیف نقاشی کوبیستی به کاررفته و با ویژگی های نگارگری ایرانی به طور کامل منطبق نیست.
كلید واژه: همزمانی فضا، نگارگری ایرانی، ژرفانمایی، پیکاسو، کوبیسم

توضیحات بیشتر